REGULAMIN WYNAJMU

Regulamin i Umowa określają warunki rezerwacji i najmu apartamentów będących przedmiotem najmu przez MCS73 Sp. z o.o. (Wynajmującego), ul. Stanisława Szymańskiego 1B, 87-100 Toruń, NIP: 9532643447, KRS: 0000509383 na rzecz Najemcy.

 1. Rezerwacja lub najem noclegu jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu i Umowy.
 2. Właściwym do rozstrzygania spraw spornych będzie właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który: nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (tj. dowód tożsamości bądź paszport) lub nie chce okazać dokumentu, jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu naruszył postanowienia Regulaminu.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem, który złamie Regulamin Wynajmu, bez prawa zwrotu opłaty za rezerwację. Gość będzie zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia lokalu.
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 lub dnia następnego.
 6. W dniu wyjazdu Najemca zobowiązany jest do zdania apartamentu do godziny 12:00,  w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata w wysokości następnej rozpoczętej doby + 50%.
 7. Palenie w apartamentach jest surowo zabronione. Za złamanie zakazu palenia wewnątrz apartamentu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 500 PLN (pięćset).
 8. Zabronione jest korzystanie ze sprzętów elektrycznych nie będących wyposażeniem apartamentu i stanowiących zagrożenie pożarem.
 9. O wszelkich uszkodzeniach lub niesprawnościach wyposażenia apartamentu Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego.
 10. Zwierzęta nie są akceptowane.
 11. Na terenie wynajmowanego apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 20:00-08:00. Osoby niezameldowane w apartamencie, mogą przebywać w odwiedzinach tylko do godziny 20:00.
 12. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest całkowicie zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, Najemca uiści na rzecz Wynajmującego dodatkową opłatę w wysokości 5 000 PLN + dodatkowe straty jakie poniósł Wynajmujący. Za wszystkie zniszczenia wynajmowanego apartamentu jak i budynku odpowiada osoba Najemcy. Najemca odpowiada za wszystkie zniszczenia wynikłe z zachowania osób trzecich przebywających z nią w apartamencie – zaproszonych do mieszkania/budynku przez tę osobę. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową opłatą w wysokości 500 PLN (pięćset).
 13. Liczba osób nocujących w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji. Stwierdzenie nieprawidłowości w tym względzie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 200 PLN za każdą z nie zgłoszonych osób za każdą dobę pobytu.
 14. Goście zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia apartamentu, tj. do dokładnego zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien przed każdorazowym opuszczeniem apartamentu oraz do przechowywania kluczy/kodów/pilotów bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych.
 15. Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w apartamencie.
 16. W przypadku zagubienia/zniszczenia klucza do apartamentu lub pilota do garażu naliczona jest opłata w wysokości 200 PLN za każdą sztukę.
 17. Sprzątanie końcowe wliczone jest w cenę pobytu. Jednakże, Gość zobowiązany jest do pozostawienia po sobie umytych naczyń oraz używanych sprzętów. Czynności te nie stanowią istoty sprzątania końcowego.
 18. Każde dodatkowe sprzątanie na specjalne życzenie Wynajmującego jest płatne zgodnie z wysokością opłaty serwisowej. W cenę wliczona jest wymiana pościeli i ręczników.
 19. Opłaty za media, które udostępnia Wynajmujący, są wliczone w cenę pobytu.
 20. Za wszystkie szkody / kradzież powstałe w apartamencie podczas pobytu odpowiada materialnie Najemca.`
 21. Prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas, jeśli dojdzie do jakiegoś nieporozumienia bądź nie będą Państwo zadowoleni z naszych usług. Dołożymy wszelkich starań, aby dokładnie zbadać problem i go rozwiązać.
 22. Wynajmujący za rezerwacje może pobrać od gości depozyt w wysokości 1 000 PLN do zwrotu w dniu wyjazdu.
 23. Wynajmujący uprawniony jest każdorazowo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość opłat dodatkowych.

Rental regulations in English are available at www.torun-apartamenty.pl/en/terms-of-agreement/

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Opłaty takie jak cena noclegu oraz wszystkich dodatków widoczne są podczas dokonywania rezerwacji, po wybraniu zakresu dat pobytu, ilości osób oraz rodzaju apartamentu.
 2. Rozliczenie opłaty za pobyt odbywa się z góry, najpóźniej w dniu zameldowania. Opłaty można dokonać gotówką (za zgodą Wynajmującego, co może wiązać się z uiszczeniem dodatkowej opłaty), kartą płatniczą, kartą kredytową lub przelewem.
 3. Podczas dokonywania rezerwacji Wynajmujący ma prawo do pobrania zaliczki w wysokości 10% wartości pobytu lub całość kwoty w przypadku dokonania rezerwacji w obniżonej cenie w promocji bezzwrotnej
 4. Najemca obowiązany jest do dokonania płatności za cały pobyt 14 dni przed zameldowaniem.
 5. Za każdy pobyt wystawiana jest faktura lub paragon.
 6. Jeśli Najemca odstępuje od Umowy do 14 dni przed zameldowaniem lub do 2 godzin po dokonaniu rezerwacji nie ponosi żadnych kosztów rezerwacji, a ewentualnie pobrane zaliczki zostaną mu zwrócone.
 7. Jeśli Najemca odstępuje od umowy zawartej w obniżonej cenie w promocji bezzwrotnej lub w terminie 14 lub mniej dni przed zameldowaniem ponosi całkowity koszt rezerwacji.
 8. Obsługa płatności bezpośrednich realizowana jest przy współpracy z firmami :
  a) Tpay.com Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Regulaminy płatności: https://tpay.com/regulaminy
  b) PayPro SA Sp. z o. o.  60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 właściciela serwisu  www.przelewy24.pl

REKLAMACJE

 1. Najemca ma prawo do reklamacji usługi. Reklamacje należy składać mailowo na adres info@torun-apartamenty.pl lub listownie, listem poleconym na adres korespondencyjny MCS73 sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Winnica 45A/16.
 2. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest MCS73 sp. z o.o. Właściciel Apartamenty Toruń.
  Apartamenty Toruń obowiązują się do przetwarzania danych Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 5. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom obiektu, celem odpowiedniego świadczenia naszych usług, z których Państwo korzystają.
 6. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości.
 7. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.